VIDEOZÁZNAM
 

      je pořizován pouze na inženýrských promocích a určen pro přehrávače DVD

 Dokumentární digitální videozáznam je snímán za stávajících světelných
a zvukových podmínek pomocí dvou až tří digitálních kamer, poté je sestříhám, otitulkován,
ozvučen a přepsán na DVD-R nebo VHS.
Na záznamu je zachycen celý průběh a atmosféra promoce, mimo celkových
záběrů na promované, akademickou obec a hosty je každý promovaný
natočen samostatně při slavnostní přísaze, předání diplomu a gratulaci.
V objednávce je nutno určit druh nosiče, natáčení videozáznamu na Vámi
dodaný nosič není možné.
Videozáznam lze objednat přes internet, emailem nebo poštou, telefonické objednávky
nepřijímáme. U zakázek  „osobní odběr“ Vás prostřednictvím emailu vyzveme
k vyzvednutí zakázky včetně uvedení přesné adresy, otevírací doby provozovny
a ceny zakázky.
V současné době jsou stránky v rekonstrukci a videozáznam je možné si objednat na
emailové adrese, v žádosti uvádějte datum a hodinu konání promoce s určením druhu nosiče.

                                            

         bezpečnostní tabulky  bezpečnostní tabulky bezpečnostní tabulky bezpečnostní tabulky bezpečnostní tabulky bezpečnostní tabulky       AGN, PO BOX 24,  Praha 1, Tel.:224 933 303, email: agn@agn.cz