Nabídka fotografií a videozáznamu z Vaší promoce.Nejdříve  si prosím    zvolte v nabídce školu, u promocí ČVUT je třeba dále zvolit fakultu a  následně se Vám otevře nabídka dle data a hodiny konání promoce.V nabídce jsou pouze promoce konané od počátku roku 2008. K dispozici máte souhrnný ceník všech nabízených produktů a dílčí ceníky pro objednávku fotografií, uložení snímků na CD, objednávku videozáznamu a objednávkový list. Na následujících stránkách Vám nabízíme průběh Vaší slavností promoce na fotografiích a videozáznamech
a uložení na Vámi určené nosiče.


 ČVUT

Fakulta architektury
Fakulta biomedicínská                    
Fakulta dopravní                             
Fakulta elektrotechnická                 
Fakulta jaderná                              
Fakulta stavební                            
Fakulta strojní                               
Vědecká rada-rektorát                                  


VŠCHT

        VŠCHT  

                                            

         bezpečnostní tabulky  bezpečnostní tabulky bezpečnostní tabulky bezpečnostní tabulky bezpečnostní tabulky bezpečnostní tabulky       AGN, PO BOX 24,  Praha 1, Tel.:224 933 303, email: agn@agn.cz